सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना !!!

विद्युतीय विज्ञापन बोर्ड जडान प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र !!!

बिज्ञापन कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र !!!

पशु उपचार औजार खरिद गर्न दरभाउ माग गरिएको सूचना !!!