FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक विकास समिति

कोहलपुर नगरपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ को नियम १५ बमोजिम गठन हुने कार्यपालिकाका देहाय बमोजिमका संयोजक, सदस्य र सचिव रहने गरी समितिहरु गठन गर्ने ।