FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७२/०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण

सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ दलित, विधवा महिला, पूर्ण अपाङ्ग, अति अशक्त अपाङ्ग , लोपाेन्मुख जाती र दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता विवरणहरु ।

आर्थिक वर्ष: