FAQs Complain Problems

समाचार

हिउदे घाँस बर्षिमको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना!!! (प्रकाशित २०८०/०७/०१)

विउ वितरण गरिने स्थान 

  • वडा नं. ५ को वडा कार्यालय, शान्तिनगर - वडा नं. १, २, ३, ४, ५ को लागि
  • पशु विकास शाखा, साझा - वडा नं. ६, १०, ११, १२, १३ को लागि
  • वडा नं. १४ को वडा कार्यालय, हवालदारपुर - वडा नं. ७, ८, ९, १४, १५ को लागि
Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.