FAQs Complain Problems

समाचार

व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव, आर्थिक विकास समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५००/
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सहितको निवेदन पत्र
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र
  • आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत  घरजग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • स्थलगत प्रतिवेदन
  • घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि