FAQs Complain Problems

समाचार

विवाह प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १५०/
आवश्यक कागजातहरु: 
  • दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बसाँई सरी आएकाको हकमा बसाँई सराई दर्ता प्रमाणपत्र
  • दुलाह दुलही दुवै उपस्थि भई सनाखत गर्नु पर्ने ।
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • वि.स. २०३४ पछिको हकमा विबाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि