FAQs Complain Problems

समाचार

मालपोत वा भूमी कर

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा कार्यालय / राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र
  • प्रथम वर्षका लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नवीकरणका लागि अघिल्लो आ.व. मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कार्यायबाट जारी गरिएको मालपोत नवीकरण बुक
  • घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण