FAQs Complain Problems

समाचार

निःशुल्क वा सःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु २५५/
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात
  • सिफारिस आवश्यक भएको अन्य कारण