FAQs Complain Problems

समाचार

कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव, न्यायीक समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु २५५/
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
  • आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
  • अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु
  • कोर्ट फि मिनाहा हुनु पर्ने  स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिनु पर्ने
  • स्थानीय सर्जमिनका मुचुल्का