FAQs Complain Problems

समाचार

अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्य

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • कार्यालयको पत्र
  • विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु