FAQs Complain Problems

समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना!!! (प्रकाशित २०८१/०२/०१)

१) BANKE/KOMUN/W/ NCB-11/2080/081 वडा नं. २ महेन्द्र राजमार्ग देखि कृषि हाटबजार पुर्व विराटेश्वर मन्दिर ओम शान्ति पुर्व गेट हुदै सालको बुटा रत्नराजमार्ग सम्म बाटो कालोपत्रे तथा पक्की नाली निर्माण

२) BANKE/KOMUN/W/ NCB-12/2080/081 रझेना देखि चौधरी गाँउ पर्शेनिपुर बाटो स्तरउन्नती कोहलपुर-६

३) BANKE/KOMUN/W/ NCB-13/2080/081 ढोरपुर जाने बाटो देखि जगदिश यादवको घर सम्म बाटो स्तरउन्नती कोहलपुर-१४

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.