FAQs Complain Problems

समाचार

बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री सबै शाखा/उपशाखा , वडा कार्यालय, पदाधिकारी/ कर्मचारी सबै, को.न.पा.।

२०८० भदौ ३ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु (बैठक संख्या : २९/२०७९-०८४) को लिंक:  https://bit.ly/47InaBX

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.