FAQs Complain Problems

समाचार

बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री सबै शाखा/उपशाखा/ वडा कार्यालय/पदाधिकारी/कर्मचारी को.न.पा.।

२०८० असोज २ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु (बैठक संख्या : ३१/२०७९-०८४) Download / See

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.