FAQs Complain Problems

समाचार

दलित समुदायका परम्परागत पेशा र सिपमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई मेशिनरी औजार तथा सामग्री सहयोग कार्यक्रम रहेकोले सूचना अनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले ३ दिने भित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!! (प्रकाशित २०७९/०३/०६)