FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सानो डुडुवा पुल निर्माण संवन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र  अाह्वान गरिएको । 

अा. व. २०७४/०७५ का स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु सर्वसाधारणको जानकारीका लागि

चौथो नगर परिषद्वार स्वीकृत नेपाल सरकारको निसर्त सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक श्रोत तर्फका योजनाहरु 

अा व २०७४/०७५ का राजस्वका दरहरु

अा व २०७४/०७५ का लागि चौथो नगर परिषद्बाट स्वीकृत राजस्वका दरहरु 

कोहलपुर नगरपालिकाको सूचना

सूचना ।                    सूचना ।।                सूचना ।।।

आ.व. २०७२/०७३ को अाम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको आ.व. २०७२/०७३ को अाम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक

सूचिकृत हुने बारेको सूचना

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालय, कोहलपुरको अा‍.व. 2073/2074 मा हुने खरीद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने बारेको सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना

सूचिकृत गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

L.G.C.D.P.  फोकल पर्सनको पाठ्यक्रम प्रकाशित सम्बन्धमा ।

काेहलपुर नगरपालिका कार्यालयको सूचना

साैर्य सडक बत्तीकाे प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना

Pages