FAQs Complain Problems

News and Notices

हिउदे घाँस बर्षिमको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना!!! (प्रकाशित २०८०/०७/०१)

विउ वितरण गरिने स्थान 

  • वडा नं. ५ को वडा कार्यालय, शान्तिनगर - वडा नं. १, २, ३, ४, ५ को लागि
  • पशु विकास शाखा, साझा - वडा नं. ६, १०, ११, १२, १३ को लागि
  • वडा नं. १४ को वडा कार्यालय, हवालदारपुर - वडा नं. ७, ८, ९, १४, १५ को लागि

Pages