FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

को.न.पा. कार्यक्षेत्र भएका गै.स.स. ले कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

पशु सेवा शाखाको कार्यक्रमको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !!!

कर्मचारी ( सुपरिवेक्षक र गणक ) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य ) !!!

Pages